Verhalen werken beter dan lijstjes!

De serie BoekenBoeien is speciaal geschreven voor leerlingen in de onderbouw van het vmbo (lagere graad bso/tso in Vlaanderen). Leerlingen lezen de boeken makkelijk uit en vergroten zo hun leesplezier en hun woordenschat! Het taalniveau zit rond 1F.

Lekker lezen en leren

Met schooltaalwoorden

Boeken Boeien 1De spannende, 20-delige reeks BoekenBoeien biedt schooltaalwoorden BoekenBoeien 1 - Ontdek meeraan in de context van een boek. Zo bouwen leerlingen spelenderwijs hun woordenschat op.

Met rekentaalwoorden

BoekenBoeien 2: Daar kun je op rekenen. NIEUWE SERIEBoekenBoeien2: ontdek meer. (Coverfoto van Geheim Transport)BoekenBoeien 2, Daar kun je op rekenen, is een achtdelige reeks met specifiek rekentaalwoorden erin verwerkt: woordenschat die leerlingen nodig hebben in de rekenles, in Nederland en Vlaanderen.

Voor wie?

Voor Nederland
voor leerlingen in het vmbo en uitstromers van ISK


Voor België

voor bso, tso en uitstromers van OKAN


Lees meer over opzet en gebruik van BoekenBoeien